W koszyku

Koszyk pusty

Dane firmy

Dane firmy

F1-Generation Polska Sp. z o.o.
ul. Noakowskiego 10/30,
00-666 Warszawa

Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000792237 i posiada kapitał zakładowy w wysokości 100 000,00 zł

NIP 7010932588,
REGON 383685231

support@musearta.pl

Hey art lover,

Choose your preferred language and currency.